Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Reparation

Västmanlands Palltjänst utför licensierade reparationer av EUR-Pall.

Då vi är licensierade hos DNV (Det Norske Veritas) får vi utföra reparationer på lastpall som utförs enligt gällande krav för europeisk standard.

Då en EUR-Pall är skadad blir den utdömd och får ej förekomma i pallöverföringssystemet (PÖS), vi reparerar pallen så den blir godkänd igen och därmed finns en ekonomisk vinning i att reparera pallen istället för att få den utdömd.

Vårt licensnummer är A34.

Sortering

Varje pall får en noggrann bedömning och sorteras enligt gällande sorteringsregler utfärdade av DNV.

Om du som kund har stor pallhantering är det både tidskrävande, kostsamt och i regel alltid omständigt att sortera pall.

Att låta oss sortera er pall innebär att vi både frigör personal och ytor samt på ett kostnadseffektivt sätt tar hand om er pall.