Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Pallöverföringssystemet

Om ert företag är anslutna till Pallöverföringssystemet (PÖS) hos något trasportföretag uppstår ibland pallskulder som ofta blir mycket kostsamma

Ett enkelt sätt att kapa dessa kostnader är att låta oss reglera ert saldo.

Enkel och smidigt och framför allt en stor kostnadsbesparing.

Har ni ett överskott är vi givetvis intresserade att köpa det.