Gif_WhiteCrop.gif

Hem Köp/Sälj Reparation/Sortering Pallöverföringssystemet (PÖS) Kontakt

DNV-logo-2.jpg

Parebologo.jpg

Reparation1-5.jpg    

Västmanlands Palltjänst utför licensierade reparationer av EUR-pall så den blir godkänd igen.

Då vi är licensierade hos DNV (Det Norske Veritas) får vi utföra reparationer på lastpall som utförs enligt gällande krav.

Då en EUR-Pall är skadad blir den utdömd och får ej förekomma i pallöverföringssystemet (PÖS), vi reparerar pallen så den blir godkänd igen och därmed finns en ekonomisk vinning i att reparera pallen istället för att få den utdömd.

Sortering

Varje pall får en noggrann bedömning och sorteras enligt gällande sorteringsregler utfärdade av DNV.

Om du som kund har stor pallhantering är det både tidskrävande, kostsamt och i regel alltid omständigt att sortera pall.

Att låta oss sortera er pall innebär att vi både frigör personal och ytor samt på ett kostnadseffektivt sätt tar hand om er pall.