Gif_WhiteCrop.gif

Hem Köp/Sälj Reparation/Sortering Pallöverföringssystemet (PÖS) Kontakt

DNV-logo-2.jpg

Parebologo.jpg

Pallöverföringssystemet3-3.jpg

Om ert företag är anslutna till Pallöverföringssystemet hos något trasportföretag uppstår ibland pallskulder som kan vara mycket kostsamma, köp då istället pallen av oss och vi reglerar ert saldo direkt och skär kostnaden avsevärt.

Enkel och smidigt och framför allt en stor kostnadsbesparing!

Har ni ett överskott är vi givetvis intresserade att köpa det.